НАЧАЛО.
ЗА НАС.
ПРОДУКТИ.
ХАРАКТЕРИСТИКИ.
КОНТАКТИ.

Фирма „ХАБАГ” ООД е регистрирана като дружество с ограничена отговорност през 1993г., с предмет на дейност производство на стоителни разтвори, бетонови изделия и елементи, земни работи и вертикална планировка. Фирмата е създадена от съмишленици с дългогодишен стаж в управленските структури на строежа на Автомагистрала „Хемус”.

Основната мисия на създателите на предприятието е подсигуряване на:

- строителни смеси;

- бетонови изделия;

- бетонови и варови разтвори.

 

Производствената дейност на фирмата е съсредоточена в стопански двор на площ около 12 дка, отстоящ на 3 км от гр. Ботевград на път Е79 направление София-Видин. Бетоновият център е комплектован от няколко модула, свързани технологично и управлявани от команден пулт, осигуряващ производство на около 20-22 м3/час бетон. Бетоновите и варови разтвори се доставят до клиента чрез собствени специализирани транспортни средства: бетоновози, бетонпомпа. Фирмата разполага с обособен цех за производство на бетонови изделия и в момента предлага на пазара около 15 вида:

- тротоарни плочки

- бордюри

- тухли от бетон,

- паркинг елементи и др.

 

Бетоновият смесител се поддържа в отлично техническо състояние и произвежда продукция отговаряща на най-новите технологични изисквания, съответствие с действащите стандарти. Фирмата е предпочитан партньор в доставянето на бетонови разтвори в региона, благодарение на доказаната рутина през годините, качествена продукция и висока техническа квалификацията на управленския и производствен персонал.

Бетоновият възел има договор за извършване на оперативен контрол, от лаборатория сертифицирана по ISO 9001:2000. Във връзка с директива 89/106/ЕЕС – Construction Product Directive за строителните продукти и „Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти” от 2000 г., приета през 2004 г, фирма ХАБАГ ООД притежава внедрена „Система за производствен контрол” на бетоновия център. Произвежданите продукти по необходимите стандарти (бетони), притежават Сертификат за Съответствие СО.